09 Th12 2018
khung hố thang máy bằng thép 1

Tại sao phải sử dụng khung hố thang máy bằng thép? Các lý do cần phải lắp đặt khung hố thang máy bằng thép: Đối với chủ đầu tư có nhu cầu lắp đặt thang máy cho nhà ở cải tạo đã có sẵn, thì thang máy Việt Tiến đưa ra giải pháp lắp đặt […]